Seymen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi

Anasayfa » Projelerimiz » Biyokütle Enerji Santralleri (BES) Projelerimiz » Seymen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi

 

Silivri Seymen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi, İstanbul ili Silivri ilçesindeki, Avrupa Yakası’na ait evsel atıkların depolandığı Seymen Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf tesisi içerisinde yer almaktadır. Enerji üretim tesisinin kuruluş amacı ilk etapta atıkların depolanması sırasında oluşan çöp gazının yakılarak enerji üretiminin sağlanması aynı zamanda çöp gazının içeriğinde olan ve karbondioksitten çok daha fazla sera etkisi olan metan gazının doğaya salınımını engellemektir.

Tesis yaklaşık 60 bin metrekare üzerine kurulu alanda olup, inşaat çalışmalarına Haziran 2018’de başlanmıştır. Farklı uzmanlık alanlarının bulunduğu tesis yapım sürecinde birçok yükleniciyle birlikte çalışılmıştır. Bu kapsamda tesis endüstriyel anlamda altyapı ve üstyapı imalatlarıyla birlikte elektrik, mekanik, otomasyon-scada bölümlerinden oluşurken, elektrik üretiminin gaz motorları ile sağlanmasından önce gazın şartlandırmasının, depolanmasının yapıldığı farklı ön sistemler bulunmaktadır. Tesis idari, kontrol, üretim, atölye, 154 kV şalt tesisi, kumanda ve güvenlik binalarından oluşmaktadır. Toplam kapalı alan yaklaşık 13 bin m², 17 bin m altyapı imalatı bulunmaktadır.

Devreye alma çalışmaları sonrasında 04.09.2020 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi kabulü yapılmıştır. Bu kısmi kabul ilk etapta 12 gaz motoru ile yaklaşık 17 MW olarak yapılmıştır. Yapılan bu kısmi kabul sonrasında enerji piyasası üzerinden, elektrik satışına başlanmıştır.

Tesisinin kapasitesi Aralık 2020’de 25 MW’ye, Ekim 2021 itibariyle ise 37 MW’ye çıkmış olup, bu kurulu güç ile yıllık yaklaşık 190 bin hanenin (760 bin kişinin) elektrik ihtiyacına, 37 bin ağacın karbon azaltımına eşdeğer 1,45 milyon ton karbondioksite (CO2) sera etkisi konusunda denk gelen metan gazının salınımının önlemesine ve 940 bin aracın oluşturduğu karbon emisyonun bertaraf edilmesine eşdeğer çevresel fayda sağlamaktadır.

Tesis tam kapasiteye ulaştığında 90 MW kurulu gücü ile dünyanın en büyük tek noktada kurulu biyokütle enerji üretim tesisi olacaktır. Karbon emisyon azaltım miktarının bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanması konusunda Gold Standard ile birlikte yürütülen işlemler devam etmektedir.