Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Danışmanlığı

Anasayfa » Faaliyetlerimiz » Enerji Yönetimi » Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) » Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Danışmanlığı

Verimlilik artırıcı proje, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama usul ve esaslarına uygun olarak, enerji etüt çalışmasıyla belirlenen önlemlerin uygulanması projeleridir.

Verimlilik Arttırıcı Projeler için proje bedeli en fazla 5 milyon TL olan projelere, proje bedelinin %30’u hibe olacak şekilde destek verilmektedir.

EVD firması danışmanlığında başvuru yapıldıktan sonra bakanlık tarafından yapılacak ön inceleme ve değerlendirme aşamalarından geçerek desteklenmesine karar verilen projeler, başvuru sahibi tarafından endüstriyel işletmeye bildirilir ve bakanlık internet sayfası üzerinden ilan edilir.

*TEP (ton eşdeğer petrol)