İstanbul Enerji, enerji etüdü ile tesisinizdeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarıyor. Bina ya da sanayi vasfındaki tesisinizde ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma, otomasyon, mekanik, mimari ve üretim proseslerinize yönelik ölçümler alıyor. Ölçümler neticesinde detaylı analizler yaparak, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) içeren bir enerji etüt raporu sunuyor.

Enerji etüdü ile ilgili 2 Mayıs 2007 tarih ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereğince;

  • Yıllık 250 TEP ve üzeri enerji tüketen ya da 10.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip kamu binaları her 7 yılda bir,
  • Yıllık 500 TEP ve üzeri enerji tüketen ya da 20.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip ticari ve hizmet binaları 7 yılda bir,
  • Yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmeler 4 yılda bir, enerji etüdü yaptırmakla yükümlüdür.

*TEP (ton eşdeğer petrol)