Başkanın Mesajı

Anasayfa » Genel Müdürün Mesajı

 

Senin Şehrin, Senin Enerjin!

Günümüzde, dünya nüfusundaki artışa paralel olarak şehirleşme ve sanayileşmedeki hızlı gelişim enerji ihtiyacını her geçen gün daha da artırmaktadır. Enerjiyi elde ettiğimiz doğal kaynaklardaki sınırlı yapı ise enerji çeşitliliğini zorunlu kılmaktadır. Enerji tedariğinin önemi kadar, bu kaynakların elde edilmesindeki süreçlerde çevreyi ve doğayı korumak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmemiz açısından çok önemli bir sorumluluktur. Buradan hareketle “çevre ve doğa dostu enerji üretim politikaları” kuruluşumuzun temel ilkelerindendir.

1962 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olarak kurulmuş, sektörün en köklü ve tecrübeli firması olarak,  “temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir İstanbul” hassasiyetiyle enerji sektöründe güçlü ve saygın bir marka olmak üzere tüm gücümüzle çalışmaktayız. Enerji, aydınlatma, akaryakıt yönetimi ve akaryakıt atık ayrıştırma & geri kazanım olmak üzere 4 alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimizle, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak etkin ve verimli yatırım programlarımızla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel tarihten miras İstanbul’umuzun tüm güzelliklerini yaşatacak biçimde bütün ekiplerimizle çalışıyoruz.

İstanbul Enerji olarak, İBB iştiraklerinin kurumsal binaları ve bağlı kuruluşları başta olmak üzere belediyelere ait hizmet binalarında, özel sektörde sanayi kuruluşları ve işletmelerde çatı ve arazi tipi güneş enerji sistemleri (GES) kurulumu gerçekleştirmekteyiz.

Eylül 2020’de 17 MW ile hizmete açtığımız, Ekim 2021 itibariyle 37 MW kapasiteye ulaştığımız Silivri Seymen Biyokütle Enerji Santrali, Türkiye’nin tek merkezde kurulu gücü en yüksek kapasiteli enerji üretim tesisi olma özelliğini taşımaktadır. Proje tamamladığında 90 MW kapasite ile tek bir alanda kurulu dünyanın en büyük BES projesi olacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve C40 Büyük Şehirler İklim Liderlik Grubu kararları çerçevesinde, 2021 yılı Haziran Ayı itibariyle eyleme geçirdiğimiz İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisimiz ile “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul” olma yolunda, İstanbul’un 2050’de “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olması hedefi doğrultusunda çalışmaktayız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, yeşil şehirler ve yeşil endüstri üzerine bilinç oluşturmak sorumluluk alanlarımızdan biridir. Bu amaçla 2050 yılı için sıfır karbon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine ilişkin sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan Enerji Verimliliği Danışmanlığı hizmeti gerçekleştirmekteyiz. Kurum ve kuruluşların, endüstriyel bölgelerin ve yerel yönetimlerin enerji yol haritasını oluşturmaktayız. Enerjinin üretimi, yönetimi ve verimli kullanılması için alanında uzman kadromuzla verimlilik arttırıcı projeler gerçekleştirmekte, danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Akaryakıt sektöründe, 60 yıllık tecrübemizle önemli bir pazar payına sahip sektörün lider firmalarından biri olarak; ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının, endüstriyel firmalar başta olmak üzere, özel sektörün taleplerini toptan ve anlaşmalı perakende otomasyon sistemiyle karşılamaktayız. İstanbul’daki akaryakıt istasyonlarımızla halkımızın akaryakıt, LPG, CNG taleplerine hizmet vermekteyiz. Ergene’de bulunan tesisimizde gemi akaryakıt atıkları ayrıştırma ve geri kazanım işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Aydınlatma alanında ise; İstanbul’umuzun tarihi ve kültürel mimari yapılarının, park ve bahçelerin aydınlatma projelerinin hazırlanması, imalat uygulamalarının yapılması ve servis-bakım hizmetlerini sağlamaktayız. İBB Bünyesindeki aydınlatma sistemlerinin servis ve destek hizmetlerini Avrupa ve Anadolu yakasında 200 kişilik ekibimizle 7/24 hizmet sağlamaktayız.

Elektrikli araç şarj sistemlerinde, Şarjpark markalı ürünlerimizle kurulum, yazılım, servis, bakım ve anahtar teslim çözümlerimizle şarj hizmet ağımızın yaygınlaşmasını sağlamaktayız.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları kapsamında; yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar, sanayi tesisleri, site ve konutların enerji üretimi, yönetimi ve enerji verimliliği programlarını alanında uzman mühendis ekiplerimizle gerçekleştirmekteyiz.  Enerji eylem planları kapsamındaki iyi uygulamaları sistemimizin bir parçası yaparak,  ISO 50001 standartları, Ulusal Enerji Eylem Planlarını, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatını da referans alarak enerji yol haritasını oluşturmaktayız.  

İstanbul Enerji olarak hedefimiz; sürdürülebilir, etkin, verimli, çevre dostu, bilimsel ve teknolojik esaslı,  enerji alanında nitelikli projelerle güçlü katma değer yaratan bir firma olmaktır.

 

Sevgi ve saygılarımla,

Yüksel YALÇIN
Genel Müdür