Biyokütle Enerji Santralleri

Anasayfa » Faaliyetlerimiz » Enerji Yönetimi » Yenilenebilir Enerji » Biyokütle Enerji Santralleri (BES)

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. İstanbul’un artan nüfusu ile elinde bulunan kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma yoluna giderek, biyokütleden (evsel katı atıklar, arıtma çamurları, enerji bitkileri vb.) enerji üretim çalışmalarına hız verilmiştir.

İstanbul’daki nüfus artışı, kaynakların en verimli şekilde kullanılması yolunu açmış, biyokütle enerjisi de dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden enerji üretim çalışmalarına hız verilmiştir.

İstanbul Enerji AŞ’nin Silivri Seymen’de bulunan biyokütle enerji santrali 37 MW ile Türkiye’nin tek merkezde kurulu gücü en yüksek biyokütle enerji santralidir. 37 MW’lik kurulu güç ile yıllık yaklaşık 190 bin hanenin (760 bin kişinin) elektrik ihtiyacına, yaklaşık 64 milyon ağacın karbon azaltımına eşdeğer 1,45 milyon ton karbondioksite (CO2) sera etkisi konusunda denk gelen metan gazının salınımının önlemesine ve 940 bin aracın oluşturduğu karbon emisyonun bertaraf edilmesine eşdeğer çevresel fayda sağlamaktadır.