Yenilenebilir Enerji

Anasayfa » Faaliyetlerimiz » Enerji Yönetimi » Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğal olarak yenilenen ve karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen enerji türüdür. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesinin artışıyla yenilenebilir enerji alanına olan yönelim artmış, çevreci enerji alanındaki çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır. İstanbul Enerji olarak, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, elektrikli araç şarj sistemleri, rüzgar ve hidroelektrik enerji, solar enerji ve geri kazanım üzerine projeler gerçekleştiriyor; İstanbul’un 2050’de karbon nötr ve dirençli şehir olması hedefi doğrultusunda çalışmalarda bulunuyoruz.

Avrupa Yeşil Mutabakatı politikaları ve C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu görüşmeleri çerçevesinde çevreye ve dünyaya karşı bulunan kurumsal sorumluluklarımızı daha etkin şekilde tanımlıyor, eylemlerimizi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusundaki bu tanımlamalar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.