Entegre Yönetim Sistemleri

Anasayfa » Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

ISO 9001

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Risk Odaklı Yaklaşım
Müşteri ile Empati
Operasyonel Mükemmellik

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Atık Odaklı Yaklaşım
Temiz Çevre, Yeşil Dünya
Atık Geri Dönüşüm

ISO 14001

ISO 27001

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem Güvenilirliği
Güçlü Altyapı
Bilginin Korunması

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Çalışan Güvenliği
Sağlıklı Çalışma Ortamı
Çalışan Katılımı

ISO 45001

ISO 50001

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji Tasarrufu Prensibi
Yeşil Enerji
Sürdürülebilir Enerji