SECAP – Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı

Anasayfa » Faaliyetlerimiz » Enerji Yönetimi » SECAP – Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı

SECAP Nedir? 

(Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı) Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltımı ve  zaman içerisinde ortadan kaldırılmasını hedefleyen, küresel boyutlu iklim enerji eylem planıdır. 2015 Paris İklim Sözleşmesi ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye’nin de altında imzası bulunan SECAP Stratejik Planı aynı zamanda yerel yönetimler programıdır.

Yerel Yönetimler Yeşil Dönüşüm Programları

Yerel yönetimler SECAP programlarıyla yerel sınırlarında, karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar %40 azaltılması, 2053 yılına kadar karbon-nötr hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji İklim ve Eylem Planı’nı oluşturur.

Bu plan şehirde, tüm paydaşlar tarafından kentin tam katılımıyla uygulanarak bir plana dönüştürülür.

SECAP Adımları;

SECAP organizasyonu ve yürütme kurulunun belirlenmesi,

SECAP, iç ve dış paydaş yapısının oluşturulması,

Sera gazı envanterinin oluşturulması,

Karbon azaltımının yıllara göre eylem planlarıyla takvimleştirilmesi,

İklim risk ve kırılganlık analizinin yapılması,

Sürdürülebilir Enerji İklim ve Eylem Planı’nın (SECAP) oluşturulması,

SECAP programının tüm paydaşlar ve kentte yaşayanlarla paylaşılması.

UYGULAMA – İZLEME – KONTROL

SECAP Faydaları;

Kent sakinleri için yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir sunma imkanı,

Kent iklim değişikliğinin sebebiyet vereceği afetlere karşı dirençli hale getirebilme imkanı,

Ulusal/Uluslararası iklim politikalarına uyum sağlama imkanı,

Yerel yönetimler için kısa, orta ve uzun vadeli uygulama projeleri ile stratejik planlarının ortaya çıkarılması,

Ulusal/Uluslararası protokollerin gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanan SECAP’lar ile yerel yönetimlerin hibe, fon vb. desteklerden faydalanabilme imkanı,

Küresel iklim adaptasyon sürecinin katılımcısı olabilmesi.

SECAP’ın Uygulama Alanları

Konutlar

Ulaşım

Sanayi Kuruluşları

Aydınlatma

SECAP Uygulamalarının Lider Firmalarından İstanbul Enerji

Alanında uzman kadrosuyla yerel yönetimler SECAP çalışmalarındaki deneyimi,

Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak SECAPSOFT yazılım desteği ile SECAP veri analitiğine dayalı karar üretebilme yetkinliği,

Enerji sektörüne özel, paydaş katılım süreç tasarımını şeffaf, güncel, güçlü ve kapsayıcı şekilde ele alabilme tecrübesi,

Yerele özgü dinamiklerle SECAP oluşturabilme,

İzleme ve uygulama faaliyetlerindeki deneyimi,

Uygulama ile ilgili tecrübelerin yansıtılması, mühendislik – Ar-Ge çalışmaları, saha deneyimini aktarabilme,

Enerji sektöründeki aktörlerle uzun yıllardır birlikte hareket edebilme tecrübesiyle hizmet vermektedir.

Atık Yönetimi, Enerji Yönetiminin Temelini Oluşturur.

Yeşil Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz…