İstanbul Enerji Teknoloji ve Ar-Ge Ağını Genişletiyor!

İstanbul Enerji ve Güneş Enerjisi Araştırma, Uygulama Merkezi ODTÜ- GÜNAM, güneş enerjisi teknolojileri alanında iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Enerji, Üniversiteler ve Ar-Ge Kuruluşları İle Yaptığı İş Birliklerine Bir Yenisini Daha Ekledi

8 Nisan Cuma Günü, İstanbul Enerji AŞ’nin Genel Müdürlük Binasında gerçekleşen törende, İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Raşit Turan; güneş enerjisi teknolojileri alanında teknik ve bilimsel çalışmaların yapılması konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

Ar-Ge ve Teknolojik Tabanlı İş Birliği İstanbul Enerji’nin Vizyonunu Destekleyici Nitelikte

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın; “2015 Paris İklim Sözleşmesi ve Türkiye’de 2021 yılında uygulamaya giren Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, yenilenebilir enerji projeleri kapsamında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm süreçlerini başlatmış bulunuyoruz. Teknolojik gelişmeleri İstanbul Enerji’nin mühendislik deneyimleriyle güçlendirerek projeler oluşturuyoruz. Bu doğrultuda yön gösterici bilgi merkezi ODTÜ-GÜNAM’ın ve İstanbul Enerji’nin, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta yer alan Ar-Ge Birimimiz ile birlikte uygulayacağı ilk Ar-Ge projesini en kısa zamanda başlatmak arzusundayız. Bugün, burada gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve teknolojik tabanlı bu iş birliği İstanbul Enerji’nin vizyonu açısından da çok değerli.” dedi.

GÜNAM Direktörü Prof. Dr. Raşit Turan ise konuşmasında; “Tüm dünyada, iklim değişikliğinin yarattığı problemlerle ilgili artan duyarlılığın bir sonucu olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine artan bir ilgi söz konusudur. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve inovasyonların, güneş enerjisinin elektriğe ve diğer enerji türlerine dönüşmesinde de katkısı büyük. İstanbul Enerji ile gerçekleştireceğimiz iş birliği çerçevesinde uygulayacağımız projeler, güneş enerjisi sistemlerinin binalara entegrasyonu, kent yaşam alanlarına, parklara, ulaşım sistemlerine entegrasyonu çerçevesinde yürütülecek. ODTÜ – GÜNAM ve İstanbul Enerji olarak 2050 yılı net sıfır karbon hedefi doğrultusunda yürüteceğimiz bu projeleri uygulayacak olmaktan çok memnunuz.” diye belirtti.

İstanbul Enerji ve ODTÜ – GÜNAM İş Birliği Kapsamında aşağıdaki konularda birlikte çalışmalar yapılacaktır;

  • Fotovoltaik sistemlerin;
  • Bina cephe uygulamaları, Yüzer GES entegrasyonu, ulaşım sistemlerinde temiz enerji uygulamaları,
  • Elektrikli araç şarj sistemleri,
  • AB Destekli Projeler,
  • Yenilenebilir enerji konularında akademik çalışmalar (yayınlar, tez araştırmaları),
  • Enerji teknolojileri alanında panel, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler.

Siteyi ziyaretiniz sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenmektedir. Daha fazla bilgi için : Gizlilik Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması politikamızı okuyabilirsiniz.