Yıldız Teknik Üniversitesi ile İş Birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi-Enerji Yönetimi Bölümü ile üniversite-sektör iş birliği protokolü imzaladık. Enerji alanında akademik araştırmalar, saha çalışmaları, ARGE projeleri, faydalı model ve patent girişimlerine yönelik güçlü bir iş birliğine adım attık.