İSKİ Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi Güneş Enerji Santrali

Anasayfa » Projelerimiz » Güneş Enerjisi Sistemleri Projelerimiz » İSKİ Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi Güneş Enerji Santrali

İSKİ ve İstanbul Enerji A.Ş. işbirliği ile 240 kWe kurulu güce sahip Büyükçekmece Gölü Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Nisan 2017’de faaliyete geçmiştir. Santralin toplam kurulum alanı yaklaşık 2.900 m2 olup YGES sisteminin verimini kıyaslama amaçlı olarak 30 kWe güce sahip kısmı karada, geri kalan 210 kW’ı göl üzerine kurulmuştur. Büyükçekmece Gölü YGES Türkiye’deki ilk şebeke bağlantılı uygulama olma özelliği taşımaktadır. Bir Ar-Ge projesi olarak kurulan sistem, bulunduğu alan itibariyle su yüzeyinin %60’ını kapladığı için buharlaşmayla su kaybının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Santralde 260 kWp gücünde toplam 960 adet polikristal fotovoltaik panel bulunmaktadır. Yüzer Güneş Enerjisi Santrali’nde biri HDPE duba (120 kW), diğeri ise HDPE duba ve çelik konstrüksiyon (90 kW) kombinasyonundan oluşan iki farklı yüzdürücü sistem kullanılmıştır.

Yüzer Güneş Enerji Santrali, 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olup yılda 164 ton CO2 salınımını önlemektedir. Bu da trafikten 135 aracın çekilmesi ve 4.200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlamaktadır.