GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası ve hizmet şartları, enerji.istanbul sitesinin (Site) veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklar. Bu Sitede sunulan hizmetlerin kullanımı, bu gizlilik politikası ve hizmet şartlarında tanımlanan bilgi toplama ve kullanma uygulamalarının kabul edilmiş olduğunu gösterir.

Siteyi kullanmakla, bu site uygulamaları kapsamında verilecek hizmetler için gerekli olması halinde Site üzerinde sağladığınız kişisel bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer taraflarla paylaşılması hususunda açık rızanızın olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı Kişisel Bilgilerinin Toplanması

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, enerji.istanbul ’a kayıt olurken ya da websitesi ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alma, e-bülten ile ilgili bir işlemin gerçekleştirilmesi veya kullanıcıya daha iyi hizmet sağlamak için iletişim kurulmasına imkân tanıyan kişisel bilgiler, gerek duyulduğunda talep edilebilir.

Kullanıcı tarafından bildirilen her türlü iletişim kanalları kullanılarak (SMS, E-Posta, adres vb..) İstanbul Enerji  A.Ş tarafından daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü tanıtım, bilgilendirme vs.. bilgiler gönderilebilir.

Kullanıcı kendisine bilgi gönderilmesini istemediği takdirde kendisine bildirim yapılan kanallar vasıtasıyla bilgilendirme hizmetlerinden vazgeçtiğini bildirebilir.

Site Ziyaretleri Hakkında

Siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişme tarihi ve saati, Sitede erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmayı sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler sunucular ve kullanıcının bilgisayarında depolanabilir; bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analizi ve sitenin yönetilmesi için kullanılabilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler, Sitenin işletilmesi, istenilen veya yetkilendirilen hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, Siteyi ve diğer ilgili İstanbu Enerji AŞ ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak Sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için saklanabilir/kullanılabilir. Sitede toplanan bilgiler, diğer İstanbul Enerji hizmetleri tarafından toplanan bilgilerle birleştirilebilir.

enerji.istanbul, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya enerji.istanbul ya da Siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) enerji.istanbul Web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; (c) enerji.istanbul çalışanlarının veya aracılarının, İstanbul Enerji AŞ ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde kişisel bilgileri açıklayabilir.

Gizlilik Politikası Ve Hizmet Şartlarında Değişiklik Yapılması:

Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir.