ERGENE TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM TESİSİ

Ülkemizin 1990 yılında taraf olduğu “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL 73/78)” ile deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesine yönelik kurallar getirilmiş olup; Sözleşmenin I, II, IV, V nolu eklerinde belirtilen ve gemilerin normal faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları almak maksadıyla Liman Devletlerine atık alma tesisi bulundurma yükümlülüğü getirmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7-i maddesi ve 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” belediyemize İstanbul Deniz Sınırları İçerisinde bir atık kabul tesisi kurması ve gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, gecikmeye neden olmayacak şekilde alınması zorunluluğu getirmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüğünü yerine getirmek için Haydarpaşa’da bir Atık Kabul ve Arıtma tesisi inşa ederek 08/09/2005 tarihinden itibaren deniz araçlarının atıklarını toplamaya başlamıştır. Bu kapsamda toplanan deniz atıkları Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde fiziksel ön ayrıştırma işlemine tabi tutulduktan sonra ayrıştırma ve geri kazanımı işlemleri için şirketimize teslim edilmektedir. Ön ayrıştırma işleminden sonra niteliğine göre ayrıştırılan atıklar, Ergene Tehlikeli Atık Geri Kazanım tesisimizde reaktörler vasıtası ayrıştırma işlemine tabi tutularak atık yağ ve atık solvent elde edilmektedir.

Yıllık yaklaşık 10.000 m3 gemi kaynaklı petrol türevli atık yağ geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Petrol türevli atıklar petrokimya, otomotiv, inşaat sektörü basta olmak üzere birçok sanayi alanında hammadde olarak geri kazanılmıştır. Milli ekonomiye yaklaşık 40 milyon TL katkı sağlanmıştır. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez hale getirir. İSTANBUL ENERJİ gemi kaynaklı petrol türevli atıkların geri kazanımı ile Istanbul Boğazında 10 milyon m³ suyun kullanılamaz, 50 milyon m³ suyun içilemez hale gelmesi önlenmektedir. Böylelikle 10 (20) yılda bir Sapanca Gölü kadar suyun içilemez hale gelmesinin önüne geçilmektedir.