• İstanbul Enerji olarak faaliyetlerimizde, iştiraki olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurum kimliğini en iyi temsil edecek şekilde, müşteri odaklı, güvenilir, ilgili mevzuatlara uyumlu, rekabetçi, kaliteli hizmet ve ürün sunmayı amaçlarız.
  • Öncelikle müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, tüm iş süreçlerimizi etkin şekilde yönetmeyi ve iyileştirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek, çevreci ve temiz enerji üretmeyi taahhüt ederiz.
  • Entegre Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesi amacıyla, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yaparız, fikir ve görüşlerini alarak sisteme katılımlarını sağlarız.
  • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için Entegre Yönetim Sistemi duyarlılığını esas alan bir çalışma ortamı sunmayı, bununla birlikte çalışan ve çalışan temsilcilerimizin de danışma ve katılımını taahhüt ederiz.
  • Entegre Yönetim Sistemi verimliliği açısından; müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını, yaralanmanın sağlık bozulmalarının önlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerde tüm çalışanların katılımını sağlayacağımızı, teşvik ederek açık bir iletişim ortamı oluşturacağımızı, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi ve benimseteceğimizi taahhüt ederiz.
  • Tüm operasyonel kararlarımızın Entegre Yönetim Sistemine etkilerini dikkate alarak faaliyetlerimizin doğal parçası olan süreç risklerini, iş sağlığı tehlikelerini, çevre etkilerini ve önemli enerji kullanım alanlarını belirler; etkilerinin asgariye indirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik planlı aksiyonların devreye alınmasını taahhüt ederiz.
  • Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçer ve enerji performansının iyileşmesine dayalı tüm tasarımları destekleriz.

 

Çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında en büyük enerjimiz ve motivasyon kaynağımız çalışanlarımızın farkındalığı ve katılımı olacaktır.

İstanbul Enerji olarak amacımız rekabet gücümüzü sürekli arttırmak ve firmamızı gururla temsil edebilmektir.